Cylinder- och tillhållarblockering

Ett låshus behöver en blockeringsmekanism för att inte obehöriga skall kunna låsa upp låset. Det finns två mekaniska varianter av dessa: cylinder- respektive tillhållarblockering.

En godkänd cylinder till en ytterdörr skall vara i runt utförande och finnas på både in- och utsida av dörren.

En tillhållarblockering ligger inuti låshuset och skall kompletteras med säkerhets behör. Tack vare att blockeringsmekanismen ligger inuti låshuset är det svårare att komma åt och angripa denna vitala del av låset. Ett lås med tillhållarblockering är alltid bortasäkert när det är låst, dvs. det måste alltid låsas med nyckel från både in- och utsida.

En väldigt viktig egenskap är att ha kopieringsskyddade nycklar. Genom sådana tar du kontrollen över nycklarna och all eventuell kopiering i framtiden. Att en nyckel har ett kopieringsskydd betyder att du som ägare och innehavare av tillhörande kodbricka är den enda som kan få extranycklar tillverkade. Så även om du tillfälligt lånar ut din nyckel kan det inte göras en kopia på denna.