Låsguiden - en wiki från ASSA ABLOY Opening Solutions

/global/scaled/2717x1181x0x0x760x-1/Other-ASSAOEM-Lock guide by ASSA OEM-General pictures-lock-guide-assaoem.jpg

Tips på hur du skapar en säker låsmiljö

Det finns mycket man kan göra för att minska riskerna för inbrott och det är viktigt att känna till funktion och säkerhetsnivå på sitt inbrottsskydd. Kostnaderna är små jämfört med de konsekvenser ett dåligt inbrottsskydd kan innebära, som materiella förluster såväl som personliga minnen.

Vad är då en godkänd låsenhet?

För att du ska få full ersättning vid ett inbrott måste inbrottsskyddskraven i försäkringsvillkor och försäkringsbrev vara uppfyllda. Eventuella brister kan medföra att du går miste om ersättning vid inbrott. Ta kontakt med ditt försäkringsbolag om du är osäker vilka villkor som gäller för din hemförsäkring.

Att använda försäkringsbolagens krav som mått på ditt skydd, behöver dock inte innebära detsamma som att du har ett fullgott skydd. Deras krav är ett minimum för att din försäkring ska gälla. Det kan betyda att du måste komplettera dem för att få ett fullgott skydd, t ex med en godkänd låsenhet. Det är du som måste se om din bostad.

Det man skall vara medveten om är att traditionella ytterdörrar inte är klassade säkerhetsdörrar, vilka har gått igenom olika tester, och inte motsvarar dessa även om man utrustar ytterdörren med en godkänd låsenhet. Detta kan ändå rekommenderas som lösning, eftersom det  avsevärt försvårar för en inbrottstjuv och inte minst ger ökad trygghet.

Innan du investerar i ett förbättrat inbrottsskydd måste du också bedöma om dörren är stabil och har en god funktion. I vissa fall kan det vara bäst att byta ut hela dörren.

Till grund för försäkringsbolagens villkor ligger ofta de så kallade SSF-normerna som hanteras av Svenska Stöldskydds Föreningen (SSF) på uppdrag av Försäkringsförbundet. Att låsenheten är godkänd innebär att den uppfyller de krav som försäkringsbolagen ställer för godkända lås.   

Godkänd låsenhet

En godkänd låsenhet består av
1Ett godkänt Låshus. i låsklass 3 
2Slutbleck godkänt i låsklass 3.  
3. Låshus med spärranordning som tillhållarlås eller en rund dubbelcylinder (nyckel från både in- och utsida) och nödvändiga behör godkända i låsklass 3.
4. Godkända dörrförstärkningsbehör i lägst låsklass 4. 

 

De olika komponenterna klassas var och en för sig. Observera att även om varje enskild komponent klarar låsklass 3 betyder inte det att de automatiskt fungerar tillsammans som en godkänd låsenhet. Väljer du en helhetslösning från ASSA ABLOY Opening Solutions vet du att produkterna är optimerade för att fungera tillsammans och att det på bästa sätt är säkerställt att kraven för ”Godkänd Låsenhet” är uppfyllda.