Tester och prov vi utför

/global/scaled/4443x1933x0x1010x1000x435/Other-assa-se-for-foretaget-bilder-atl-5.jpg

En produkt kan testas av ATL enligt tre metoder: ackrediterad provning, utvecklingsprovning eller provning i samband med produktrevisioner.

Ackrediterad provning

Vid en ackrediterad provning testas produkten mot en specifik standard och med godkända provmetoder i enlighet med SS-EN 17025. Provningsprotokoll från ATL är underlag för CE-certifikat från tredje parts certifieringsorgan. ATL är ett av få testlabb i Sverige som uppfyller kraven på ackrediterade provningsmetoder för byggnadsbeslag.

Utvecklingsprovning

Utvecklingsprovning är ofta en för produkten eller uppdragsgivaren unikt utformad provning. ATL har lång erfarenhet av skräddarsydda provningar av allt från mekanisk belastning, slitage, brythållfasthet, värme- och köldpåfrestning e t c.

Provning vid produktrevision

Provning vid produktrevision är en del av kvalitetsarbetet under produktion. Detta för att säkerställa produktegenskaperna under serieproduktion. ATLs historik och framtidsutsikter ger en långsiktig säkerhet då identiska tester ska göras under en längre tid.

Rådgivande instans vid certifiering

ATL är en partner till företag vars produkter senare skall certifieras. Förutom tester bistår vi även med hantering av dokumentation, ritningar, skötselanvisningar, monteringsinstruktioner samt kontakter med certifierande enheter.

Rådgivande instans för standarder av byggnadsbeslagning

Företag som utvecklar produkter för byggnadsbeslag kan vända sig till ATL. Vi vet vilka standarder som är aktuella för olika produktgrupper och vad som krävs av olika kravställare, försäkringsbolag och kunder.