I siffrornas ljus

Statistiska uppgifter om anläggningarnas omfattning, antalet anställda arbetare och tjänstemän samt utbetalade löner och skatter vid Aug. Stenman AB med dotterbolag.

GOLVYTA I 1000 KVM VID AUG. STENMAN AB MED DOTTER.FÖRETAG 1889-1955

 

ANSTÄLLDA ARBETARE OCH TJÄNSTEMÄN 1937-1955

 

LÖNER OCH AKTIEBOLAGSSKATTERVID AUG. STENMAN AB MED DOTTERFÖRETAGI MILLIONER KRONOR