Grafisk belysning

Stenmankoncernens produktion och råvaruförbrukning jämte kartor över exportmarknadernas fördelning.