En dag på Stenmans

Grunden till det renommé som Stenmans i dag i så hög grad kan glädja sig åt är att söka bland många faktorer, först och främst bolagets förutseende att begagna sig av tillverkningsmetoder, som tidigt möjliggjorde byggande av automatiska maskiner, osviklig omsorg om kvalitet och utförande av produkterna samt inte minst tillgången till skickliga arbetsledare och arbetare.

 

Råmaterialet utgöres till allra största delen av varmvalsat bandjärn och tråd i ringar. Det lossas från eget stickspår, som löper direkt in i järnmagasinet. Ca 7-8000 ton lagras här alltid under tak och hanteras av tre man med hjälp av traverser och truckar.

 

Skrotet från fabrikationen transporteras helt med mekaniska hjälpmedel, truckar etc. Här lastas skrotet med magnet från en av skrotfickorna direkt till järnvägsvagn.

 

Det första steget i materialberedningen är rengöring av det varmvalsade materialet, vilket sker i en serie betbad.

 

Efter betningen kallvalsas och skäres bandjärnet och drages tråden till rätta dimensioner. Detta utföres med stor noggrannhet, vilket är en förutsättning för den fortsatta tillverkningsprocessen.

 

Den största delen av tråden går till skruvfabrikationen, där första operationen är kallstukning av huvudet på skruven.

 

Träskruvarna spetsas och gängas därefter medelst svarvning, även detta i helautomatiska maskiner, varav de flesta äro av Stenmans konstruktion och byggnad. Nästa tempo är svarvning av huvud och fräsning av spåret, vilket utföres samtidigt i 2-spindliga helautomatiska maskiner. Här en bild från en av maskinhallarna för gängning.

 

Maskinskruven gängas genom rullning i s. k. rullgängsmaskiner. Här ses några av rullgängsautomaterna.

 

All skruv synas mycket noga såväl beträffande huvud som gänga och spets.

 

Bandjärnet går till automatpressarna, där första operationen för byggnadssmiden och låsdetaljer sker.

 

En grupp gångjämsautomater.

 

Häftstiftsmaskinema äro helt igenom av egen konstruktion och byggnad och äro till största delen uppbyggda på helt nya arbetsprinciper.

 

Automatsvarvning av låsdetaljer utföres i standard-svarvautomater, ofta försedda med specialanordningar.

 

Precision är en förutsättning inte minst för låsdetaljtillverkningen.

 

Ett lås är färdigmonterat och »deckeln» lägges på.

 

Vid montering av ett generalhuvudnyckelsystem måste största uppmärksamhet och noggrannhet iakttagas, så att det av låsberäkningskontoret uppgjorda låsschemat in i minsta detalj följes och kundens önskemål därigenom noga uppfylles.

 

Det färdiga cylinderlåset, vars delar 100 %-igt utförts inom fabriken, utgör en god exponent för vad fabriken kan prestera.

 

Pläterring av skruv och diverse smådetaljer försiggår i en av Sveriges största och modernaste anläggningar.

 

Mässingspläterade gångjärn äro en mycket stor artikel speciellt på transoceana exportmarknader.

 

Stenmans har egen kartongfabrikation av imponerande mått. Här syns en av de över fabriken spridda häftningsavdelningarna.

 

Packningsavdelningen för skruv. I bakgrunden skymtar en del av lagret av färdigpackad skruv, vilket normalt uppgår till ett par miljoner gross.

 

Färdigpackad skruv för export.

 

Byggnadssmide för fjärran länder.

 

Kallvalsare Sixten Larsson, som i 38 år valsat järn tillhör firmans gamla garde.

 

Tråddragare Gustav Aslund har i 33 år dragit tråd i företaget och utgör även han en typisk representant för Stenmans goda arbetarstam.

 

Kamrer Gösta Johansson, chef för verkstadskontoret, i diskussion med en del medlemmar av verkstadsklubbens styrelse.

 

Stenmans marketenteri, som står på höjden av modernitet, kan dagligen servera lunch för 500 arbetare och tjänstemän åt gången. I två skift, kl. 11.45 och 12.30 serverar man stundom ända upp till 800 personer.

 

I köksdepartementet har kokerskan fru Margit Larsson en fin utrustning till sitt förfogande.

 

Moderna tvätt- och klädrum höra till de sanitära anordningarna i fabriken.

 

I utställnings- och demonstrationsrummet är ett intressant åskådningsmaterial uppställt, bl. a. med montrar visande generalhuvudnyckelsystemets princip. I denna lokal håller företagsnämnden också sina sammanträden.

 

Stenmans telefonväxel med Televerkets nya helautomatiska 52-a hör till de allra modernaste i vårt land. Dagligen utväxlas här en rad långväga samtal med fjärran länder i alla världsdelar.

 

De kamerala ärendena skötas av kamrer Feije Engström.

 

Kontorschef Nils Wictorin, f d. 19 aug. 1956. T. v. assistent Torsten Lindblom.

 

Direktörsassistent Gustaf Akerblom.

 

Gunnar Möller, skandinavisk försäljningschef.

 

Ingenjör Per-Erik Nordström, chef för låsförsäljning,

 

Konferens på konstruktionsavdelningen. Fr. v. ingenjör Egon Andersson, tekniske direktören Rolf Kaurin, ritkontorschefen ingenjör Dan Johansson, ingenjör Rudolf Tranberg och chefen för mekaniska verkstaden Elof Thorsell.

 

Nya fabriken, sedd från norr.