Andra generationen vid rodret

Direktör Sixten Nilssons söner, som nu rida för rusthållet, äro väl skolade män. De ha sedan sin tidiga ungdom varit sysselsatta inom företaget och genom resor världen runt hjälpt till att bygga upp den stora försäljningsorganisationen.

Bröderna Sture, Nore och Sten Nilsson.

Äldste sonen, Nore, svarar i första hand för koncernens samtliga försäljningsfrågor och därmed sammanhängande problem beträffande såväl export- som hemmamarknaden samt ansvarar dessutom för administrationen av det danska dotterföretaget Ruko i Köpenhamn och därjämte för det försäljningstekniska samarbetet med det norska företaget Grorud.

Andre sonen, Sture, omhänderhar administrationen av dotterföretagen Tekaverken i Alingsås och Stenmanlagret i Stockholm även som de svenska företagens samtliga inköp och finansiella ärenden. Han har också hand om det industriella samarbetet med Norge.

Tredje sonen slutligen, Sten, är i egenskap av tekniker produktionschef i företaget.

Tillsammans bilda de trenne bröderna ett väl skickat team som med nedärvd energi och framåtanda gått till värvet att föra expansionen vidare.

Aug. Stenman AB:sstyrelse av i dag


Direktör Sixten Nilsson, styrelsens ordf


Direhtör Nore Nilsson.


Direktör Sture Nilsson.


Kapten Sten Riulberg.


Bankclirektör Jacob Wallenberg.


Direktör Kenneth Swift Peacock.


Direlctör Thomas Tucker.