Reglar och portlås

ASSA OEM utvecklar, tillverkar och marknadsför ett stort antal varianter av reglar och portlås. Produkterna uppfyller högt stälda krav på bl.a. funktion och inbrottsskydd. För att säkerställa bästa funktion skall produkten monteras och användas enligt vad som föreskrivs i katalog och monteringsanvisning. Våra garantier gäller under förutsättning att produkten ej används i kombination med annat fabrikat.