Medel säkerhet

Denna nivå uppfyller "normala" säkerhetskrav för skolskåp och dylikt och ger också möjlighet till huvudnyckelsystem. Nyckelämnen och koder i denna kategori säljs enbart till av ASSA ABLOY Opening Solutions godkända låssmeder.  Cylindertyperna är av 5-stift eller 6-stiftsmodell, där 6-stift erbjuder något större kombinationstal än 5-stiftsmodellen. Huvudnyckelsystem läggs i standardsystem eller registrerade system. Med standardsystem avses ett antal förkalkylerade huvudnyckelsystem där vi inte registrerar systemuppgifter åt kunden. Registrerade system läggs upp och sparas hos ASSA ABLOY Opening Solutions för att kunna serva kunden med alla uppgifter om sitt system som produkttyp, antal cylinderkoder, etc.  Gemensamt för cylindertyperna är: Alla 5- och 6-stiftscylindrar använder ett urtagshål på 18/22mm. 2 nycklar medföljer som standard. Reglar beställs separat. Huvudnyckelsystem läggs i standardsystem om inte annat specificeras.