Hög säkerhet

På högsäkerhetsnivån finner man cylindrar med höga kombinationstal som Desmo+cylindrarna, vilka ger goda möjligheter till huvudnyckelsystem och hög säkerhet mot kända manipulationsmetoder. För ytterligare ökad säkerhet tillhandahåller ej ASSA ABLOY nyckelämnen till försäljning. Försäljning av nycklar sker antingen via den mot systemet registrerade kunden eller med hjälp av det unika nyckelkortet som medföljer varje cylinder.