Begränsad säkerhet

Säkerhetsnivån ska i första hand ses som en funktionsmässig markering av låst utrymme och rekommenderas inte där högre säkerhet krävs. Produkterna i denna säkerhetsnivå kan ej ingå i huvudnyckelsystem. Nyckelämnen i denna kategori är ej skyddade mot kopiering. Gemensamt för cylindertyperna i begränsad säkerhet är: Urtagshål på 18/22mm. 2 nycklar medföljer som standard. Reglar beställs separat.