Myntlås Unimille Variant B

Myntlås Unimille Variant B

Myntlås Unimille Variant B har två myntinkast men endast det ena behöver användas för att ge tillträde till skåpet.

Användningsområde

Myntlås används där man har behov av tillfällig säker förvaring av sina tillhörigheter. Det kan vara kläd- och effektförvaring vid motions- och badanläggningar, teatrar, sjukhus, bibliotek, butiker, buss- och järnvägsstationer, etc.

Egenskaper

  • Unimille myntlås variant B har två myntinkast men endast det ena behöver användas för att ge tillträde till skåpet. Användaren kan till exempel välja mellan en 5-krona eller 10-krona vilket ökar användarvänligheten. Alternativt kan olika valutor användas, vilket kan vara lämpligt i gränsområden, flygplatser, etc.
  • Låset kan förses med myntretur eller myntbox beroende på om myntet ska deponeras eller om en betalning ska ske då låset används.
  • Materialval och konstruktion är gjorda för att klara fuktiga och korrosiva miljöer.
  • Låset levereras alltid med utbytbara cylindrar och i huvudnyckelsystem.
  • Cylindrarna kan väljas med medelhög eller hög säkerhetsnivå.
  • Unimille myntlås beställs i antingen höger eller vänsterutförande beroende på hur skåpdörren öppnas.

Funktion

  • Låsning möjliggörs när rätt mynt deponerats i låset och myntet returneras automatiskt när låset låses upp. Alternativt kan man välja att förse låset med en myntbox som samlar upp myntet vid upplåsning vilket innebär att användaren betalar en avgift för nyttjande av skåpet.
  • Myntlåset är konstruerat så att nyckeln alltid stannar i låset efter användning.
  • För stort myntslag går ej att trycka in i låset. För litet myntslag faller igenom låset ner i returrännan alternativt myntboxen och riskerar inte att blockera låset