Myntlås Classic

Myntlås Classic

Myntlås Classic använder ett mynt för att ge tillträde till skåpet.

Användningsområde

Myntlås används där man har behov av tillfällig säker förvaring av sina tillhörigheter. Det kan vara kläd- och effektförvaring vid motions- och badanläggningar, teatrar, sjukhus, bibliotek, butiker, buss- och järnvägsstationer, etc.

Egenskaper

  • Myntlås Classic kan användas ihop med merparten av de tillgängliga myntslag som finns i världen.
  • Låset kan förses med myntretur eller myntbox beroende på om myntet ska deponeras eller om en betalning ska ske då låset används.
  • Låset kan fås i två modeller beroende på vilken miljö som det ska monteras i. En variant för torra miljöer och en med materialval gjorda för att klara fuktiga och korrosiva miljöer.
  • Myntlås Classic kan fås med fast cylinder i medel eller hög säkerhetsnivå samt med utbytbar cylinder i medel säkerhetsnivå.

Funktion

  • Låsning möjliggörs när rätt mynt deponerats i låset och myntet returneras automatiskt när låset låses upp. Alternativt kan man välja att förse låset med en myntbox som samlar upp myntet vid upplåsning vilket innebär att användaren betalar en avgift för nyttjande av skåpet.
  • Myntlåset är konstruerat så att nyckeln alltid stannar i låset efter användning.

Myntbox

Vid önskad funktion med myntbox plockas returrännan bort och boxen monteras under myntlåset med 4st försänkta skruvar.