Kortlås Classic

Kortlås Classic

Kortlås Classic är ett mekaniskt lås där tillträde till att låsa med nyckeln sker genom kort med ett eller två stansade hål.

Användningsområde

Kortlås används där man har behov av tillfällig säker förvaring av sina tillhörigheter. Det kan vara kläd- och effektförvaring vid motions- och badanläggningar, teatrar, sjukhus, bibliotek, butiker, buss- och järnvägsstationer, etc.

Egenskaper

  • Kortlås Classic är ett mekaniskt lås försett med en kraftig hakregel som ger en mycket hög styrka i förbandet mellan dörr och karm.
  • Tillträde till att låsa med nyckeln sker genom kort med ett eller två hål, vilka kan placeras på olika positioner för att t.ex. skilja på tillträde mellan olika zoner som herrarnas och damernas omklädningsrum.
  • Kortlås Classic kan fås med fast cylinder i medel eller hög säkerhetsnivå samt med utbytbar cylinder i medel säkerhetsnivå.
  • Materialval till kortlåset är gjorda utifrån att låset ska klara av att vara placerat i fuktiga och korrosiva miljöer.

Funktion

  • När kortet förs in i låset kan dörren låsas och nyckeln tas ut. I låst position sitter kortet kvar i låset.
  • Kortet är depositionen som kunden lämnar för att kunna ta med sig nyckeln. Efter användning, och dörren är olåst, finns nyckeln kvar i låset, tillgänglig för nästa kund.
  • Genom att använda olika kortkoder, skapas en möjlighet att hålla isär kunderna.
  • OBS! Hålstansningen i kortet är mycket precis och kräver att korten stansas med Assa OEM kortstans alt. att färdigstansade kort beställs direkt från Assa OEM för korrekt funktion i låset.