Kortlås Classic

Kortlås Classic är ett mekaniskt lås försett med en kraftig hakregel som ger en mycket hög styrka i förbandet mellan dörr och karm. Tillträde till att låsa med nyckeln sker genom kort med ett eller två stansade hål, vilka kan placeras på olika positioner för att t.ex. skilja på tillträde mellan olika zoner som herrarnas och damernas omklädningsrum.  Kortlås Classic kan fås med fast cylinder i medel eller hög säkerhetsnivå samt med utbytbar cylinder i medel säkerhetsnivå. Utbytbar cylinder ger flera fördelar t.ex. kan cylindern till enskilt lås bytas ut snabbt om nycklar skulle komma på drift. Materialval till kortlåset är gjorda utifrån att låset ska klara av att vara placerat i fuktiga och korrosiva miljöer.  Naturligtvis levereras låset för såväl högerhängda som vänsterhängda dörrar.