ASSA ABLOY SENSE

ASSA ABLOY SENSE

ASSA ABLOY SENSE är ett fristående batteridrivet elektro- mekaniskt lås som stödjer Mifare-kort, , s.k. "Stand-Alone".

Det innebär att låset går att driftsätta och använda oberoende av programvara och annan utrustning.

Se separat datablad för kompatibla kortteknologier.

Användningsområde

Låset är avsett för användning i torra utrymmen, men kan kompletteras med en tätande gummipackning för användning i fuktiga inomhusmiljöer.

Egenskaper

 • Låset monteras enkelt i befintligt hålurtag och kräver endast ett runt extra hål för en skruv.
 • Låset finns för montage i vertikalt, höger och vänsterutförande.
 • Låset finns i två längder, för montering på dörrar med upp till 15 respektive 23 mm tjocklek.
 • Låset har såväl ljus som ljud för att förenkla användningen.
 • Låset erbjuder 3 kortnivåer. Användarkort, Vaktmästarkort och Huvudkort.
 • Låset är försett med en USB-port för möjlighet att kunna energisätta låset i det fall att batterierna blir urladdade.
 • Standardreglar för mekaniska skåplåscylindrar används (se datablad för reglar) och beställs separat.
 • Överlastskydd i vredet.

Funktion

Låset går att ställa i 2 olika användarlägen. Dessa är:

1. Privat läge - I detta läge öppnas låset med samma kort under en längre tid
2. Publikt läge - I detta läge visar användaren valfritt kopatibelt kort då skåpet låses. Samma kort används senare för att öppna. Låset går nu åter att låsa med valfritt kort.

 • Låset kan snabbprogrammeras för att driftsätta låset på bara några sekunder.
 • För mer flexibel programmering rekommen- derar vi att man köper programmeringskittet.
 • För installation och ändringar av ett större antal lås finns ett så kallat kopieringskort som avsevärt förkortar tidsåtgången.