Batteridrivna skåplås med RFID

ASSA OEM erbjuder 2 st olika typer av RFID-lås som enkelt kan installeras på skåp. -Det ena är ASSA E-Motion låset som är utvecklat för att fungera fristånde med E-Motion mjukvaran eller som en del i Smartair systemet, vilket tillåter användaren att öppna både dörrar och skåp med sitt kort. Smartair system säljs via ASSA AB. För systemägaren är det enkelt att tidsstyra låset, och att vid behov hämta loggar. Användaren kan få behörighet till ett speciellt skåp eller möjlighet att välja ett av de skåp som är ledigt i till exempel allmänna utrymmen. -Det andra är ASSA RFID 1.05 som är ett Stand-Alone lås som enkelt kan programmeras med hjälp av de kort som medföljer låset. ASSA RFID 1.05 är ett priseffektivt alternativ där styrning och kontroll såsom för E-motion ej behövs. Båda dessa skåp drivs av standardbatterier varför ingen extern strömförsörjning, med tillhörande kabeldragning krävs.