Batteridrivna skåplås med kod

ASSA CODED 1.0 och 1.2 är fristående batteridrivna kombinationslås framtagna som nyckelfria alternativ till traditionella skåplås. Låsen är avsedda för torra utrymmen inomhus, men kan kompletteras med ett tätande tillbehör vid användande i fuktiga inomhusmiljöer. Låsen kan enkelt monteras på nya skåp och även eftermonteras på många skåp där det finns behov att byta ut ett befintligt skåplås.