Elektroniska skåplås

Våra elektroniska skåplås är indelad i olika grupper: kabelanslutna elskåplås, batteridrivna elskåplås med RFID samt batteridrivna elskåplås med kod. Med kabelanslutna elskåplås avses lås som inte har egen strömförsörjning utan måste matas med ström från ett övergripande system via en kabel dragen in i skåpet. Våra elektroniska skåplås går att koppla in mot system som avger 12V alt. 24V i öppningsspänning.  Batteridrivna lås har sin egen strömförsörjning och kräver inte någon kabeldragning in i skåpet för att styra låset, all programmering sker direkt till låset.