Mekaniska tidlås/tidsfördröjningslås

Tidlås och tidsfördröjningslås används som rånskydd på värdeförvaringsenheter. Tidlåset styr mellan vilka tidpunkter värdeförvaringsenheten inte skall gå att öppna. Tidsfördröjningslåset startas med nyckelvridning och går sedan att öppna när den ställbara tidsfördröjningen löpt ut.