Tidlås-knappsats

Tidlås-knappsats

Tidlås knappsats till lås 6124, 6125, 6126, 6127 och Titan Pivot Bolt

Användningsområde

Egenskaper/funktion

  • Tidlåsfunktionen programmeras i 7-dagars schema med upp till två öppningstider/dag 
  • Språk LCD display: Engelska, Spanska, Tyska, Italienska, Portugisiska
  • Enkel programmering av tidlåsschema
  • Upp till 20 dagar kan förprogrammeras för att hålla låset tidlåst under semesterperioder 
  • Upp till 15 semesterperioder kan förprogrammeras 
  • Tidig låsning-funktion medger omedelbar tidlåsning till nästa schemalagd öppningstid
  • Automatisk justering för sommar/vintertid kan programmeras 
  • Kommunikationen mellan knappsats och lås kan enkelt krypteras. Detta för att förhindra att man kan gå förbi tidlåset genom att byta knappsats
  • Strömförsörjs med två 9-volt batterier placerade på knappsatsens utsida, samt internt litiumbatteri som backup för klockan i tidlåset