S&G Titan Pivot Bolt - 10 koder

S&G Titan Pivot Bolt

S&G Titan Pivot Bolt är ett elektroniskt kombinationslås med svängregel och upp till 10st. användare/koder. Låset kan användas med Enkelkommando alternativt Dubbelkommando, Tidsfördröjning, Väktarkod samt Tyst Larm kan enkelt programmeras. All programmering av låset sker via knappsatsen

Användningsområde

S&G Titan Pivot Bolt är avsedd för låsning av värdeförvaringsenheter som säkerhetsskåp, vapenskåp, värdeskåp, kontantboxar och övriga förvaringsenheter i miljöer där man hanterar värden

Egenskaper/funktion

 • Svängregel
 • Vändbar höger/vänster
 • Motorblockering
 • Drivs med 1st. batteri i knappsatsen
 • Endast kabel mellan knappsats och lås
 • Upp till 10 koder/användare
 • Enkelkommando alt. Dubbelkommando
 • Tidsfördsröjning
 • Tyst Larm
 • Blockering av koder
 • Felslagsräknare
 • Styrning via kortläsare, larm eller annan extern styrning
 • Mikrobrytare kan enkelt eftermonteras
 • All programmering sker via knappsatsen
 • SS3492, EN1300 klass B, Vds klass 2