S&G Spartan Pivot Bolt - 2 koder

S&G Spartan Pivot Bolt

S&G Spartan Pivot Bolt är ett elektroniskt kombinationslås med svängregel och möjlighet till 2 koder/användare. All programmering av låset sker via knappsatsen

Användningsområde

S&G Spartan Pivot Bolt är avsedd för låsning av värdeförvaringsenheter som säkerhetsskåp, vapenskåp, värdeskåp, kontantboxar och övriga förvaringsenheter i miljöer där man hanterar värden

Egenskaper/funktion

 • Svängregel
 • Vändbar höger/vänster
 • Motorblockering
 • Drivs med 1st. batteri i knappsatsen
 • Endast kabel mellan knappsats och lås
 • 2 koder. Huvudkod och användarkod. Huvudkoden kan lägga till, radera eller tillfälligt blockera användarkoden
 • 2 programmeringmetoder: STAR: Med denna metod programmeras låset enligt S&G standardmetod. BASIC: Med denna metod programmeras låset enligt andra på marknaden förekommande programmeringsmetoder.
 • Felslagsräknare
 • Styrning via kortläsare, larm eller annan extern styrning
 • Mikrobrytare ken enkelt eftermonteras
 • All programmering sker via knappsatsen
 • SS3880, En1300 B, VdS 2