S&G Spartan Direct Drive - 2 koder

S&G Spartan Direct Drive

S&G Spartan Direct Drive är ett elektromekaniskt kombinationslås med rak regel och gängade hål i regeländen för enkel fastsättning av förlängningsdelar. Möjlighet till 2 koder/användare. All programmering av låset sker via knappsatsen

Användningsområde

S&G Spartan Direct Drive är avsedd för låsning av värdeförvaringsenheter som säkerhetsskåp, vapenskåp, värdeskåp, kontantboxar och övriga förvaringsenheter i miljöer där man hanterar värden

Egenskaper/funktion

  • Rak regel med gängade hål i regeländen
  • Vändbar höger/vänster
  • Motorblockering
  • Drivs med 1st. batteri i knappsatsen
  • 2 koder. Huvudkod och användarkod. Huvudkoden kan lägga till, radera eller tillfälligt blockera användarkoden
  • 2 programmeringmetoder: STAR: Med denna metod programmeras låset enligt S&G standardmetod.BASIC: Med denna metod programmeras låset enligt andra på marknaden förekommande programmeringsmetoder.
  • Felslagsräknare
  • Styrning via kortläsare, larm eller annan extern styrning
  • Mikrobrytare ken enkelt eftermonteras
  • All programmering sker via knappsatsen SS3880, En1300 B, VdS 2