S&G 6120 Motorlås

S&G 6120 Motorlås

Motorlås med 9 koder

Användningsområde

För låsning av värdeförvaringsenheter

Egenskaper/funktiom

 • Motorlås med rak regel alternativt fallkolv med självlåsande funktion
 • Låset öppnas med 6-siffrig kod
 • Upp till nio koder kan programeras
 • Tidsfördröjning upp till 9 minuter
 • All programering via knappsatsen
 • Endast kabel mellan knappsats och lås medger flexibel montering
 • Låsen strömförsörjs med 2 st 9-volts batterier placerade i knappsatsen
Specifikation

S&G 6120 Motorlås

Motorlås med rak regel alternativt fallkolv

Användningsområde

Sergent & Greenleaf 6120 är främst avsedd för låsning av värdeförvaringsenheter.

Egenskaper/funktion

 • Rak regel med blockerande funktion alternativt fallkolv med självlåsande funktion
 • Låset öppnas med 6-siffrig kod
 • Upp till 9 koder kan programeras
 • Tidsfördröjning upp till 9 minuter
 • All programering sker från knappsatsen
 • Endast kabel mellan knappsats och lås medger flexibel montering
 • Låsen drivs med 2 st 9-volt batterier placerade i knappsatsen