Elektroniska kombinationslås/tidslås/tidsfördröjningslås

Utöver att hålla värdeförvaringsenheten låst för obehöriga, erbjuder S&G elektroniska kombinationslås en rad mervärden med funktioner som personliga koder, tidsfördröjning, väktarkod, loggning m.m. Dessa funktioner höjer säkerheten, ökar användarvänligheten och ger dig ett flexibelt säkerhetssystem.