ASSA 2970/3970/4970/5970

ASSA 2970/3970/5970

2970/3970/5970 är celldörrlås med tillhållarlåsning alternativt cylinderlåsning.

Användningsområde

Tillhållarlås 2970, 3970 och 5970 är avsedda för celldörrar i fängelser och häkten mm.

Egenskaper/funktion

 • 2970, 3970 har en utbytbar låskassett, ASSA 704, med 7 tillhållare
 • Låset är försett med två runda roterande regelkolvar
 • Ett kvarts varvs vredvridning ger 20,5 mm utlåsning
 • 2970 har även spanjolettfästen för vertikallåsning.
 • 5970 har samma  funktion som 3970, med undantag för låskassetten som är anpassad för cylindermontage.
 • 5970 är anpassad efter enkelcylinder 
 • Specialutförande 5970 för dubbelcylinder
 • Fyrkanthålet för trycket är 9 mm
 • Nyckelhål finns endast på en sida
 • Nyckeln kan tas ur i både låst och olåst läge
 • Låset finns i både höger- och vänsterutförande
 • Osymmetrisk låsning
 • Nycklar/cylinder ingår ej, beställes separat
 • Extra nycklar tillverkas endast om originalnyckel insändes (2970, 3970)
 • 2970/3970: Kategori B