Vridbeslag ASSA Allswing

ASSA Allswing är en ny generation fönsterbeslag för alla $0typer av vridfönster. Dessa fönsterbeslag är välanpassat för ett rationellt och kostnadseffektivt produktionsflöde. Profiluppbyggnaden minimerar antalet storlekar och ger möjlighet att ha smalare båg- och karmprofiler. Allswing passar såväl träfönster, aluminiumbeklätt träfönster, trä/aluminium fönster som pvc-fönster. Allswing ger möjlighet till flera funktioner i samma profil: Top Swing, Top Hung, Side Swing och Side Hung*. Fönsterbeslaget har dessutom samma toppglid, bågfäste och glidskena för alla glidfunktioner.