Spanjolett S8659

Användningsområde

Måttbeställd spanjolett för pardörr. Används för utåtgående och inåtgående pardörr med omvänd handtagsrörelse. Monteras upptill i mötesdörren.

Egenskaper

  • Användes för dörr som automatiskt spärrar mötesdörren i stängt läge.
  • Kan fås med urtag i kantskenan för valfritt gångdörrslås eller förberedd för montering av slutbleck på kantskenan.
  • Kantskena 25 x 2 mm av förzinkat stål.

Dornavstånd    Låsdjup
40 mm               53 mm

Funktioner

  • Spanjoletten har omvänd handtagsrörelse.
  • I stängt läge står handtaget horisontellt.
  • I öppet läge pekar handtaget nedåt.
  • Handtaget återgår till horisontalläge efter stängning.

Montering

Se måttsatta anvisningar för urfräsning.

Tillbehör

Slutbleck.
Handtagsfäste 806.
Handtag utan spärrläge bör användas.

Vid beställning uppge:

1. Artikelnummer
2. Längd
3. Handtagshöjd