Spanjolett S4451

Användningsområde

Spanjolett för fönsterdörr, pardörrar. Används för utåtgående och inåtgående pardörrar. För bekväm handtagsmanövrering av gångdörr. Kan fås med mikro.

Egenskaper

  • Används för gångdörren.
  • Låsbar med cylinder.
  • Sidokolvar av typ hakkolv, kolvutsprång 25 mm.
  • Ändkolvar typ gripkolv.
  • Kantskena endast 25 x 2 mm (på begäran 16/20/22 x 2 mm).
  • Handtagshöjd valfri.

Dornavstånd     Låsdjup
28 mm                 41 mm
33 mm                 46 mm
40 mm                 53 mm

Begränsningar, se Måttbegränsningar. Vid 3 kolvar placeras mittenkolv 200 mm under handtagshöjd.Kan beställas med överföring för fönsterbroms. Antal sidkolvar och urtag bestäms med hänsyn till bågens höjd, se Måttbegränsningar. För generell information se Allmän beskrivning.

Vägledning för urfräsning

Se måttsatta anvisningar för urfräsning.