Spanjolett S2451

Användningsområde

Spanjolett för fönsterdörr, pardörrar. Används för utåtgående och inåtgående pardörrar. För bekväm handtagsmanövrering av gångdörr. Kan fås med mikro.

Egenskaper

  • För gångdörren. 
  • Sidkolvar av typ hakkolv, kolvutsprång 25 mm.
  • Ändkolvar av typ gripkolv.
  • Kantskena endast 25 x 2 mm (på begäran 16/20/22 x 2 mm).
  • Handtagshöjd valfri.

Dornavstånd      Låsdjup
18 mm                 28 mm
25 mm                 35 mm
28 mm                 38 mm
33 mm                 43 mm
40 mm                 50 mm

Begränsningar, se Måttbegränsningar. Vid 3 kolvar placeras mittenkolv 200 mm under handtagshöjd.Kan beställas med överföring för fönsterbroms. Antal sidkolvar och urtag bestäms med hänsyn till bågens höjd, se Måttbegränsningar. För generell information se Allmän beskrivning.

Vägledning för urfräsning

Se måttsatta anvisningar för urfräsning.