Spanjolett S1451

Användningsområde

Spanjolett för fönsterdörr, pardörrar. Används för utåtgående och inåtgående pardörrar. För bekväm handtagsmanövrering gångdörr. Kan fås med mikro.

Egenskaper

  • För gångdörren.
  • Sidkolvar av typ kilkolv, kolvutsprång 17 mm.
  • Ändkolvar av typ gripkolv.
  • Kantskena endast 25 x 2 mm
  • Handtagshöjd valfri.


Dornavstånd         Låsdjup

18 mm                     28 mm

25 mm                     35 mm

28 mm                     38 mm

33 mm                     43 mm

40 mm                     50 mmBegränsningar, se Måttbegränsningar. Vid 3 kolvar placeras mittenkolv 200 mm under handtagshöjd.Kan beställas med överföring för fönsterbroms. Antal sidkolvar och urtag bestäms med hänsyn till bågens höjd, se Måttbegränsningar. För generell information se Allmän beskrivning.

Vägledning för urfräsning

Se måttsatta anvisningar för urfräsning.