Spanjolett S8151

Användningsområde

Används för inåtgående och utåtgående tvåluftsfönster med mötande bågar, samt pardörrar.

Egenskaper

  • Ändkolv typ kilkolv, kolvutsprång 14 mm
  • Sidkolv, typ kilkolv, kolvutsprång 17 mm.
  • Kantskena 25 x 2 mm (på speciell begäran 20 x 2 mm). 

 
Dornavstånd     Låsdjup
18 mm             31 mm
23 mm             36 mm
28 mm             41 mm
40 mm             53 mm

Handtagshöjd valfri. Begränsningar, se Måttbegränsningar. Antal sidkolvar bestäms med hänsyn till bågens höjd, se Måttbegränsningar. Höger och vänster lika. För generell information se Allmän beskrivning.

Vägledning för urfräsning

Se måttsatta anvisningar för urfräsning.

Material

Stål