Spanjolett S4115

Användningsområde

Spanjolett för fönsterdörr. Används för bekväm manövrering av fönsterdörr. Låsbar med cylinder.

Egenskaper

 • Sidkolv typ hakkolv (Asgard), kolvutsprång 25 mm.
 • Kantskena 16, 20, 22 och 25 mm.
 • Kolvstång: Liggande 11x2,9 mm
 • Låshus: Låsbart
 • Roddare: Fyrkantsprint 8mm
 • Överföring broms: Kan fås på begäran

Dornavstånd      Låsdjup
31 mm                 44 mm
35 mm                 48 mm
40 mm                 53 mm

Funktion

 • Uppfyller fodringar enligt Svensk Standard SS3535 klass 3.
 • Handtaget trycks nedåt för öppning. För uppställning i vädringsläge, lyfts handtaget uppåt (förutsätter dörrbroms).
 • Dörren stängs utan handtagsmanövrering och hålls stängd med hjälp av fallkolven.
 • För manövrering av sidkolvar, och låsning, lyfts handtaget uppåt, varefter man vrider nyckeln eller spärrvred.
 • Handtaget återgår alltid till horisontalläge.
 • Finns höger och vänster, kan ändras genom omflyttning av fallkolven.