Spanjolett S2157 Spanjoflex

Användningsområde

Används för inåt- och utåtgående enkeldörr eller enluftsfönster, samt tvåluftsfönster med post.

Egenskaper

  • Flexibel säkerhetsspanjolett som passar i "alla" lägen. 
  • Kolvtyp: Hakkolv, eller hakkolv och kilkolv.
  • Kantskena 25 x 2 mm (på speciell begäran 22 x 2 mm).
  • Hakkolven ger ökat inbrottsskydd.
  • Alt. har överföring för fönsterbroms, valfritt upptill, nedtill eller i båda ändar. 
Dornavstånd       Låsdjup
28 mm                 38 mm

  • Handtagshöjd valfri.
  • Begränsningar, se Måttbegränsningar.
  • Antal sidkolvar bestäms med hänsyn till bågens höjd, se Måttbegränsningar.
  • Höger och vänster lika.
  • För generell information se Allmän beskrivning.

Material

Stål