Spanjolett S2121

Användningsområde

Spanjolett för fönster och fönsterdörr. Används för inåt- och utåtgående enkeldörr eller tvåluftsfönster med post.

Egenskaper

  • Kolvtyp: Halkkolv, eller hakkolv och kilkolv
  • kolvutsprång 17 mm
  • Kantskena 25 x 2 mm (på begäran 22 x 2 mm).
  • Hakkolven ger ökat inbrottsskydd
  • Alt. har överföring för 750/760 fönsterbroms, valfritt upptill, nedtill eller i båda ändar.

Dornavstånd     Låsdjup
25 mm             32 mm
28 mm             35 mm
33 mm             40 mm
40 mm             47 mm

Smalprofillåshus (kräver mindre utfräsning) med infällda stänger för bättre säkerhet.Handtagshöjd valfri. Begränsningar, se Måttbegränsningar. Antal sidkolvar bestäms med hänsyn till bågens höjd, se Måttbegränsningar.Vid 3 kolvar placeras mittenkolv 80 mm under handtagetshöjd.Höger och vänster lika. För generell information se Allmän beskrivning.

Vägledning för urfräsning

Se måttsatta anvisningar för urfräsning.

Material

Stål