Spanjolett S2101

Användningsområde

Används för inåt- och utåtgående enkeldörr eller enluftsfönster, samt tvåluftsfönster med post.

Egenskaper

 • Kolvtyp: Hakkolv, eller hakkolv och kilkolv.
 • Kantskena 25 x 2 mm (på speciell begäran 22 x 2 mm).
 • Hakkolven ger ökat inbrottsskydd.
 • Alt. har överföring för fönsterbroms, valfritt upptill, nedtill eller i båda ändar.
   

Dornavstånd     Låsdjup
18 mm                 28 mm
25 mm                 35 mm
28 mm                 38 mm
33 mm                 43 mm
40 mm                 50 mm
 

 • Handtagshöjd valfri.
 • Begränsningar, se Måttbegränsningar.
 • Antal sidkolvar bestäms med hänsyn till bågens höjd, se Måttbegränsningar.
 • Höger och vänster lika.
 • För generell information se Allmän beskrivning.

Vägledning för urfräsning

Se måttsatta anvisningar för urfräsning.

Material

Stål