Spanjolett S1451

Användningsområde

Används för inåtgående och utåtgående tvåluftsfönster med mötande bågar, samt pardörrar.

Egenskaper

  • Ändkolv, typ gripkolv.
  • Sidkolv, typ kilkolv.
  • kolvutsprång 17 mm.
  • Kantskena 25 x 2 mm.

Dornavstånd     Låsdjup
18 mm             28 mm
25 mm             35 mm
28 mm             38 mm
33 mm             43 mm
40 mm             50 mm
 
Har överföring för fönsterbroms, valfritt upptill, nedtill eller i båda ändar. Handtagshöjd valfri. Begränsningar, se Måttbegränsningar. Antal sidkolvar bestäms med hänsyn till bågens höjd, se Måttbegränsningar. Höger och vänster enligt symbol. För generell information se Allmän beskrivning.

Vägledning för urfräsning

Se måttsatta anvisningar för urfräsning.

Material

Stål