Spanjolett S1101

Användningsområde

Används för inåt- och utåtgående enkeldörr eller enluftsfönster, samt tvåluftsfönster med post.

Egenskaper

  • Kolvtyp: Kilkolv, kolvutsprång 17 m
  • Kantskena 25 x 2 mm (på speciell begäran 20/22 x 2 mm).
  • Alt. har överföring för fönsterbroms, valfritt upptill, nedtill eller i båda ändar.

Dornavstånd     Låsdjup
18 mm                 28 mm
25 mm                 35 mm
28 mm                 38 mm
33 mm                 43 mm
40 mm                 50 mm
 

  • Handtagshöjd valfri.
  • Begränsningar, se Måttbegränsningar.
  • Antal sidkolvar bestäms med hänsyn till bågens höjd, se Måttbegränsningar.
  • Höger och vänster lika.
  • För generell information se Allmän beskrivning.

Vägledning för urfräsning

Se måttsatta anvisningar för urfräsning.

Material

Stål