Spanjolett S4461

Användningsområde

Används för inåtgående och utåtgående pardörr, samt tvåluftsfönster med mötande bågar. Kan även användas för enkeldörr. Låsbar med cylinder. Kan fås med mikro.

Egenskaper

  • Ändkolv typ gripkolv.
  • Sidkolv typ hakkolv, eller hakkolv och kilkolv.
  • Kantskena 25 x 2 mm.
  • Med gängade hål för cylinderskruv.
  • Hakkolven ger ökat inbrottsskydd.
 
Dornavstånd     Låsdjup
28 mm             41 mm
31 mm             44 mm
33 mm             46 mm
40 mm             53 mm

Har överföring för fönsterbroms, valfritt upptill, nedtill eller i båda ändar. Handtagshöjd valfri. Begränsningar, se Måttbegränsningar. Antal sidkolvar bestäms med hänsyn till bågens höjd, se Måttbegränsningar. Höger och vänster enligt symbol. För generell information se Allmän beskrivning.


Vägledning för urfräsning

Se måttsatta anvisningar för urfräsning.


Anmärkning

Låsbara låshus har distans mellan låshuslock. Detta förhindrar hopdragning av lock vid montering av cylinder.