Spanjolett S4201

Användningsområde

Används för utåtgående och inåtgående enkeldörr eller pardörr med ramträ dimensionerat för vanligt dörrlås. Låsbar med cylinder.

Egenskaper

  • För enkeldörr
  • Kolvtyp: hakkolv, eller hakkolv och kilkolv.
  • Kantskena 25 x 2 mm.
  • Hakkolven ger ökat inbrottsskydd.
  • Kan fås med överföring upptill för fönsterbroms.
  • Höger och vänster lika.
  • Dornavstånd 50 mm.
  • Låsdjup 72 mm.
  • Handtagshöjd valfri.

Begränsningar, se Måttbegränsningar. Antal sidkolvar bestäms med hänsyn till bågens höjd, se Måttbegränsningar. För generell information se Allmän beskrivning.

Vägledning för urfräsning

Se måttsatta anvisningar för urfräsning.

Material

Stål