Spanjolett S3551

Användningsområde

Används för utåtgående och inåtgående enkeldörr eller pardörr med ramträ dimensionerat för vanligt dörrlås. Låsbar med cylinder.

Egenskaper

  • För pardörr
  • Har ändkolvar av typ gripkolv och sidkolvar av typ kilkolv.
  • Höger och vänster enligt symbol.
  • Dornavstånd 50 mm.
  • Låsdjup 72 mm.
  • Handtagshöjd valfri.

Begränsningar, se Måttbegränsningar. Antal sidkolvar bestäms med hänsyn till bågens höjd, se Måttbegränsningar. För generell information se Allmän beskrivning.

Vägledning för urfräsning

Se måttsatta anvisningar för urfräsning.

Material

Stål