Spanjolett S3451

Användningsområde

Används för inåtgående och utåtgående pardörr, samt tvåluftsfönster med mötande bågar. Kan även användas för enkeldörr. Låsbar med cylinder. Kan fås med mikro.

Egenskaper

  • Ändkolv, typ gripkolv.
  • Sidkolv, typ kilkolv, kolvutsprång 17mm.
  • Kantskena 25 x 2 mm.
  • Låsbar med cylinder från en sida eller från båda sidor.
  • Låsning och upplåsning sker manuellt med nyckel eller spärrvred.

Dornavstånd     Låsdjup
28 mm             41 mm
31 mm             44 mm
33 mm             46 mm
40 mm             53 mm

Har överföring för fönsterbroms, valfritt upptill, nedtill eller i båda ändar. Handtagshöjd valfri. Begränsningar, se Måttbegränsningar. Antal sidkolvar bestäms med hänsyn till bågens höjd, se Måttbegränsningar. Höger och vänster enligt symbol. För generell information se Allmän beskrivning. 


Vägledning för urfräsning

Se måttsatta anvisningar för urfräsning.

Anmärkning

Låsbara låshus har distans mellan låshuslock. Detta förhindrar hopdragning av lock vid montering av cylinder.