Spanjolett S3101

Användingsområde

Låsbar spanjolett med cylinder.Används för inåt- och utåtgående enkeldörr eller enluftsfönster, samt tvåluftsfönster med post. Kan fås med mikro.

Egenskaper

  • Kolvtyp: Kilkolv
  • kolvutsprång 17 mm
  • Kantskena 25 x 2 mm eller 20/22 x 2 mm.
  • Kan fås med överföring för fönsterbroms, valfritt upptill, nedtill eller i båda ändar.

Dornavstånd            Låsdjup
28 mm                 41 mm
31 mm                 44 mm
33 mm                 46 mm
40 mm                 53 mm

Handtagshöjd valfri. Begränsningar, se Måttbegränsningar. Antal sidkolvar bestäms med hänsyn till bågens höjd, Måttbegränsningar. Höger och vänster lika. För generell information se Allmän beskrivning.

Vägledning för urfräsning

Se måttsatta anvisningar för urfräsning.

Anmärkning

Låsbara låshus har distans mellan låshuslock. Detta förhindrar hopdragning av lock vid montering av cylinder.