Spanjolett S1601

Användningsområde

Används för utåtgående enluftfönster och tvåluftsfönster med post. Speciellt anpassad för Euronot.

Egenskaper

  • Sidkolvar typ kilkolv
  • Kolvutsprång 12 mm.
  • Alternativt med överföring för fönsterbroms, valfritt upptill, nedtill eller i båda ändar.

Dornavstånd       Låsdjup

25 mm                 32 mm
28 mm                 35 mm
33 mm                 40 mm
40 mm                 47 mm

  • Låshusroddare 8 mm.
  • Handtagshöjd valfri.

Begränsningar, se Måttbegränsningar. Antal sidkolvar bestäms med hänsyn till bågens höjd, se Måttbegränsningar. Höger och vänster lika. För generell information se Allmän beskrivning.

Vägledning för urfräsning

Se måttsatta anvisningar för urfräsning.

Material

Stål