Spanjolett S1105

Användningsområde

Spanjolett för fönster och fönsterdörr. Används för inåt- och utåtgående enkeldörr eller tvåluftsfönster med post.

Egenskaper

  • Kolvtyp: Kilkolv
  • kolvutsprång 17 mm
  • Kantskena 25 x 2 mm eller 16/20/22 x 2 mm.
  • Alt. har överföring för fönsterbroms, valfritt upptill, nedtill eller i båda ändar.

Dornavstånd     Låsdjup
25 mm             32 mm
28 mm             35 mm
33 mm             40 mm
40 mm             47 mm

Smalprofillåshus (kräver mindre utfräsning) med infällda stänger för bättre säkerhet.Handtagshöjd valfri. Begränsningar, se Måttbegränsningar. Antal sidkolvar bestäms med hänsyn till bågens höjd, se Måttbegränsningar.Vid 3 kolvar placeras mittenkolv 80 mm under handtagetshöjd.Höger och vänster lika. För generell information se Allmän beskrivning.

Vägledning för urfräsning

Se måttsatta anvisningar för urfräsning.

Material

Stål

Produktnummer
S1105 020 9000
K1
S1105 030 9000
K1
S1105 120 9000
K1 B
S1105 130 9000
K1 B
S1105 020 9000
K1
S1105 030 9000
K1
S1105 120 9000
K1 B
S1105 130 9000
K1 B