Slutbleck

ASSA OEM utvecklar, tillverkar och marknadsför slutbleck till spanjoletter, flerpunktslås och portreglar. För att säkerställa bästa funktion skall produkten monteras och användas enligt vad som föreskrivs i katalog och monteringsanvisning. Våra garantier gäller under förutsättning att produkten ej används i kombination med annat fabrikat.