Säkerhetskantregel 1220

Användningsområde

Kantregel för fönster och dörr.

Egenskaper

  • Kan fås med mikrobrytare.
  • Används för inåt- och utåtgående pardörr.
  • Uppfyller krav enligt av Svenska  Stöldskyddsföreningen i klass 3 enl. SS3540.

Certifikat
Uppfyller krav enligt av Svenska  Stöldskyddsföreningen i klass 3 enligt SS3540, se nedladdningsbara dokument under fliken certifikat.

Funktion

  • Håller kvar mötesbågen i stängt läge när den andra bågen öppnas.
  • Vid öppning av mötesbågen måste den andra bågen öppnas så mycket att den utfällbara manöverarmen blir åtkomlig.
  • Vid stängning förs kolven till låsläge med manöverarmen, som därefter fälls tillbaka till spärrläge.
.

Material

  • Hus av zamakmetall.
  • Kolv av förzinkat stål med kolvutsprång 20 mm.
  • Fjäder av rostfritt stål.

Tillbehör

Slutbleck 2301.

Skruv

Använd skruv nr 5 (3,0 mm) TFX/ DIN 7997.