Säkerhetskantregel 1215

Användningsområde

Kantregel för fönster och dörr.

Egenskaper

  • Används for inåtgående och utåtgående tvåluftfonster utan post. 
  • Uppfyller krav enligt av Svenska Stöldskyddsföreningen i klass 2 enl. SS3540.

Certifikat
Uppfyller krav enligt av Svenska Stöldskyddsföreningen i klass 2 enligt SS3540, se nedladdningsbara dokument under fliken certifikat.

Funktion

  • Håller kvar mötesbågen i stängt läge när den andra bågen öppnas.
  • Vid öppning av mötesbågen måste den andra bågen öppnas så mycket att den utfällbara manöverarmen blir åtkomlig.
  • Vid stängning förs kolven till låsläge med manöverarmen, som därefter fälls
    tillbaka till spärrläge.

Material

  • Hus av zamakmetall.
  • Kolv av förzinkat stål med kolvutsprång 15 mm.
  • Fjäder av rostfritt stål.