Barnskyddande fönsterprodukter

I bygglagsstiftningen ställs krav på att byggnader skall utformas så att man får tillräcklig säkerhet vid användningen och så att risken för olycksfall begränsas. Kraven gäller vid nybyggnader och vid ändring av befintliga byggnader. ASSA OEM's barnskyddande typgodkända beslag för fönster och fönsterdörrar (godkända av SITAC / Boverket enligt SS3587).